Profesní kvalifikace strážný kód 68-008-E

Zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, vyhláška MV č. 16/2009Sb., zásadně zpřísňují podmínky vydávání a provozování koncesovaných živností Ostraha majetku a osob. Novela Živnostenského zákona nařizuje provozovatelům bezpečnostních agentur zajistit odbornou způsobilost svých zaměstnanců zkouškou profesní kvalifikace. Povinnost doložit Živnostenskému úřadu, že všichni zaměstnanci jsou odborně způsobilý k dané profesi, musí staturní orgán společnosti podnikající v tomto oboru, nejpozději do 31.7.2012.

Naší společnosti byla na základě rozhodnutí MV ČR č.j. MV-112513-5/VO-2011 udělena autorizace pro profesní kvalifikaci strážný (68-008-E). Na základě získání autorizace umožňujeme všem uchazečům složení závěrečné zkoušky a v případě zájmu i přípravné školení, jehož cílem je obeznámení zájemců s problematikou a příprava na úspěšné složení vlastní zkoušky. Podrobnosti ohledně termínů, místa konání a rozsahu získáte v sekci „profesní kvalifikace“ v hlavním menu, popřípadě nás můžete kontaktovat pro další informace.

červen 2024

Zkoušky se konají

20.6. 2024 (čtvrtek) v 15.00 hod

Safe point s.r.o., Částkova 1456/95, 326 00 Plzeň, zasedací místnost

Prezence účastníků dne 20.6. 2024 14:45 hod., zahájení zkoušky v 15.00 hod.

Ke zkoušce musí mít každý s sebou platný doklad totožnosti a psací potřeby.
Bližší informace u Vladimíra Bešty na tel. 776 292 040

Předseda komise

Mgr. Miloslav Hochmann

Členové komise

  • Josef Křen
  • Bc. Jan Haden

Ceník

Položka Cena
přípravné školení + závěrečná zkouška: 2 750,- Kč
přípravné školení (samostatně): 1 000,- Kč
závěrečná zkouška (samostatně): 1 800,- Kč