Náhradní plnění

Odběrem služeb Safe Point si můžete zajistit plnění své zákonné povinnosti podle zákona o zaměstnanosti (povinný podíl a náhradní plnění), který spočívá v zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. Přiravit se můžete už i na náhradní plnění tím, že si u nás předem objednáte služby.


Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností

Podle § 81, Zákona č.435 / 2004 Sb o zaměstnanosti, má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat alespoň 4 % pracovníků ZPS. V případě, že této kvóty nedosáhne, může tuto povinnost plnit náhradním plněním dle § 81 odst. 2, písm. b).

Náhradní plnění dle § 81 odst. 2, písm. b) spočívá v odebírání výrobků nebo služeb, či zadávání výrobních programů zaměstnavatelům (organizacím), zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců ZPS. Přitom nezáleží, jestli služby odebíráte v Plzni nebo v Praze a vaše firma má sídlo např. v Brně či Ostravě.

Nebo podle § 81 odst. 2, písm. c) odvodem do státního rozpočtu . V současné době je stanovena výše tohoto odvodu na 2,5 násobku aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství dle vyhlášky MPSV, a to za každého do stanovené kvóty chybějícího zaměstnance se ZPS, přičemž zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

Vzhledem k tomuto trendu a vzhledem k poptávce našich odběratelů se naše společnost Safe point s.r.o., vydala cestou zajišťování náhradního plnění podle § 81 čl. 3b (naše společnost zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se ZPS). Toto náhradní plnění poskytujeme a zajišťujeme ve výše uvedených oblastech služeb.

Náhradní plnění dle § 81 čl. 3c spočívá v odvodu peněžních prostředků do státního rozpočtu. V současné době je stanovena výše tohoto odvodu na 2,5 násobku aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství dle vyhlášky MPSV, a to za každého zaměstnance ZPS, o kterého zaměstnavatel nesplnil stanoveno kvótu.

Náhradní plnění a povinný podíl od Safe Point s.r.o.

Pokud nezaměstnáváte dostatečný počet pracovníků se změněnou pracovní schopností, rádi vám pomůžeme situaci vyřešit. Poskytujeme širokou škálu služeb pro firmy, ze které je možné si vybrat to, co potřebujete. Náhradní plnění jsme schopni zajistit po celé ČR, ve všech velkých městech jako Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň.

V případě Vašeho zájmu o další podrobnější informace o problematice zaměstnanosti ZPS, informace o možných variantách zabezpečení náhradního plnění, o další podrobnosti v oblasti námi poskytovaných výkonů a plnění, či o konkrétní nabídku našich služeb s promítnutím do Vaší odvodové povinnosti, kontaktujte nás na telefonním čísle: 377 246 176, popřípadě emailem: safepoint@safepoint.cz

Kde pro vás náhradní plnění zajistíme - Plzeň, Brno, Ostrava, Praha a další města a obce

Ať už je vaše firma odkudkoli, jsme připraveni vám poskytnout služby pro zabezpečení náhradního plnění. Může to být hlavní město Praha, nebo další velká města Ostrava, Plzeň či Brno. Naše služby rádi poskytneme i ve městech Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, nebo také České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice a další. Pokud jste z jiného města nebo obce, kontaktujte nás také a domluvíme se na podrobnostech.

Náhradní plnění tabulka příkladů, kdy objednatel služby nezaměstnává žádného zaměstnance ZPS

Pro ilustraci a zároveň i Vaši představu o promítnutí využití náhradního plnění do odvodové povinnosti uvádíme následující tabulku příkladů, ve které jsme uvažovali s průměrnou hrubou měsíční mzdou v národním hospodářství, které v současnosti činí 17.418,- Kč

Počet zaměstnanců 25 50 100 200 300 500
Povinný podíl ZPS 1 2 4 8 12 20
Roční povinný odvod v Kč při nesplnění 24.481 48.963 97.926 195.852 293.778 489.630
Přepočt. podíl ZPS při roční fakturaci za služby 100.000,- Kč bez DPH 2 2 2 2 2 2
Přepočt. podíl ZPS při roční fakturaci za služby 200.000,- Kč bez DPH 4 4 4 4 4 4
Přepočt. podíl ZPS při roční fakturaci za služby 300.000,- Kč bez DPH 6 6 6 6 6 6
Přepočt. podíl ZPS při roční fakturaci za služby 500.000,- Kč bez DPH 10 10 10 10 10 10
Přepočt. podíl ZPS při roční fakturaci za služby 750.000,- Kč bez DPH 15 15 15 15 15 15
Přepočt. podíl ZPS při roční fakturaci za služby 1.000.000,- Kč bez DPH 20 20 20 20 20 20

náhradní plnění nedostatečné; vzniká povinnost doplatku ( § 24, odst.3 zákona)

náhradní plnění dostatečné

Pravděpodobnost, že by se situace ve Vaší firmě podobala modelové situaci, uvedené v této tabulce je téměř nulová. Do hry přistupuje i kombinace vlastních ZPS a tím ponížení přepočteného podílu ZPS, či kombinace odběru služeb od různých dodavatelů náhradního plnění. Vlastní promítnutí náhradního plnění do praktické situace ve Vaší společnosti, včetně stanovení úspor v nakupované hodinové sazbě Vám na požádání přiblížíme při obchodní návštěvě našeho zástupce u Vás.